Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek
?


Személynév:   Szilágyi Lászlóné
Cím:   126-306 jelű létesítmény gázellátásának engedélyezési tervdokumentációja
Cím:   Abaliget, Husztót, Kovácsszénája, Orfű, kistérségi vízmű
Cím:   Baja, Vásártéri lakótelep, 49 lakás, gázelosztó vezetékek kiviteli terve
Cím:   Barcs, Intézményközpont, II. ütem, 8-11. épület, kiviteli terve
Cím:   Barcsi Intézményközpont, IV. ütem, mélyépítési tervei, 12 - 13 számú épület
Cím:   Dombóvár, Hunyadi tér nyugati oldal beépítése I. ütem, primer és szekunder távfűtési vezeték
Cím:   Dombóvár, Hunyadi tér nyugati oldal beépítése I. ütem, primer és szekunder távfűtési vezeték
Cím:   Dombóvár, Hunyadi tér nyugati oldal beépítése I. ütem, primer és szekunder távfűtési vezeték kiviteli terve
Cím:   Dombóvár, Hunyadi tér nyugati oldal beépítése II. ütem (4-6. épületek), primer távfűtési bekötés üzemeltetői dokumentáció
Cím:   Dombóvár, Teleki u. G. jelű épületek távhőellátása kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Gyula, Felszabadítók útja, 132 lakás külső kisnyomású gázelosztó vezetékének engedélyezési tervdokumentációja
Cím:   Gyula, Felszabadítók útja, 132 lakás külső kisnyomású gázelosztó vezetékének kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Kaposvár, Április 4. utca, keleti oldal, gázelosztó vezeték engedélyezési tervdokumentációja
Cím:   Kaposvár, Április 4. utca, keleti oldal, középnyomású és kisnyomású gázelosztó vezetékek kiváltásának, valamint a tervezett kisnyomású gázelosztó vezeték KÖGÁZ szakvéleményezési tervdokumentációja
Cím:   Kaposvár, Arany János téri mélyépítés
Cím:   Kaposvár, Búzavirág utcai lakótelep mélyépítési munkái - módosítás
Cím:   Kaposvár, Búzavirág utcai lakótelep STK-1 jelű panelos családi sorház közös tervei
Cím:   Kaposvár, Búzavirág úti lakótelep, 11 darab családi ház mélyépítési tervei
Cím:   Kaposvár, Kisgát területen kívüli nagyközépnyomású gázelosztó vezeték
Cím:   Kaposvár, Kisgát területén kivüli nagyközépnyomású gázelosztóvezeték kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Kaposvár, Kisgáti lakótelep hőenergia ellátásának vizsgálata
Cím:   Kaposvár, Kisgáti városrész, I/1. ütem előközmű 2.
Cím:   Kaposvár, Kisgáti városrész, I/1 ütem területen kívüli nagyközépnyomású gázelosztó vezeték és gáznyomásszabályozó állomás kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Kaposvár, Kisgáti városrész I. ütem, területen kívüli köznűvei
Cím:   Kaposvár, Lonka-hegyi út - Nyár utcai középnyomású gázelosztó vezeték kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Kaposvár, Mártírok tere, nyugati tömb egyszerűsített beépítési terve
Cím:   Kaposvár, Róma-hegy, I. ütem, I/a ütem, középnyomású gázelosztó vezetékének KÖGÁZ üzemeltetői tervdokumentációja
Cím:   Mecseki Szénbányák értékesítésre kerülő területeinek vizsgálata és területfelhasználási javaslata
Cím:   Mohács, Székgyár, telephelyen belüli távfűtési, sűrített levegő és gázvezeték kiviteli terve
Cím:   Nagykanizsa, fedett fürdő gázcsatlakozó vezetéke és gáznyomásszabályzó állomása
Cím:   Nagykanizsa, fedett fürdő Kun Béla utcai középnyomású gázvezeték szakasz kiváltásának kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Pécs, bálicsi Rodostó utcai tömb beépítési tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Baranya Megyei Tanács, Számítóközpont távhőellátásának PÉTÁV üzemeltetői tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Budai városrész, Farkas István utcai MSZBT lakások távhőellátásának PÉTÁV üzemeltetői dokumentációja
Cím:   Pécs, Felsőmakár dűlő és Tiborc utca környéke részletes rendezési terve
Cím:   Pécs, Felsőmakár dűlő és Tiborc utca környéke részletes rendezési terve - véglegesített tervanyag
Cím:   Pécs, Irányi Dániel téri Intézményközpont közműkiváltása
Cím:   Pécs, Kertváros, 7. tömb, PLEA, A épület mélyépítési terve
Cím:   Pécs, Konzum Áruház kereskedelmi raktártelepének mélyépítés kiviteli tervei
Cím:   Pécs, Konzum Áruház kereskedelmi raktártelepének mélyépítési tervei
Cím:   Pécs, Kossuth Lajos utca 41. belső gázszerelési munkái
Cím:   Pécs, Légszeszgyár u. 15. PIK telephely
Cím:   Pécs, Légszeszgyár út alsó szakasz középnyomású gázelosztó vezeték engedélyezési tervdokumnetációja
Cím:   Pécs, Lvov kertváros, 3/6 ütem, mélyépítési munkák kiviteli terve
Cím:   Pécs, Magyar Rádió Körzeti Stúdió gázfűtése
Cím:   Pécs, Málomi szőlőhegy részletes rendezési terve
Cím:   Pécs, Mecsek-Nyugat Bornemissza utcai óvoda-bölcsőde külső távhőellátásának PÉTÁV üzemeltetői dokumentációja
Cím:   Pécs, Mecsek-Nyugat részletes rendezési terv, módosítás
Cím:   Pécs, Meszes, Liász program 120 lakás
Cím:   Pécs, Meszes városrész, Pécsi Állami Gazdaság terület mélyépítési kiviteli dokumentációja
Cím:   Pécs, Pacsirta utca és Bagoly dűlő kisnyomású vezetékei
Cím:   Pécs, Pacsirta utcai 160 mm átmérőjű kisnyomásu összekötő vezeték
Cím:   Pécs, Petőfi Laktanya gázellátását biztosító középnyomású gázelosztó vezeték szakszerűségi felülvizsgálatának kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Petőfi Laktanya területén belüli gázvezeték módosításának és szakszerűségi felülvizsgálatának kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Pósa L. utca - Bártfai utcai tömb középnyomású gázelosztó vezetéke
Cím:   Pécs, POTE kazánházát ellátó Kürt utcai középnyomású gázelosztó vezeték építése, szerelése
Cím:   Pécs, POTE Szülészeti klinika és Gyermekkórház középnyomású gázelosztó vezeték kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Pécs, POTE Szülészeti klinika és Gyermekkórház középnyomású gázelosztó vezeték kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Puskin tér, Posta középnyomású gázelosztóvezeték kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Radnics u. Művészeti Szakközépiskola külső kisnyomású gázvezeték engedélyezési tervdokumentáció
Cím:   Pécs, Radnics utca Művészeti Szakközépiskola külső kisnyomású gázvezeték kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Pécs Siklósi filmszínház 4. tömb filmszínház A változat
Cím:   Pécs Siklósi filmszínház 4. tömb filmszínház B változat
Cím:   Pécs, Siklósi városrész 4/4 ütem 24 tantermes iskola távfűtési gerincvezeték I. ütem kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Siklósi városrész 4/4 ütem 24 tantermes iskola távfűtési gerincvezeték II. ütem kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Siklósi városrész, 5/3. ütem KAF főalagút mélyépítési munkáinak PÉTÁV üzemeltetői dokumentációja
Cím:   Pécs, Siklósi városrész 6/1 ütem KISZ lakások középnyomású gázelosztó vezetéke
Cím:   Pécs, Siklósi városrész 6. szerkezeti egység magánerős lakóterület és sszociális otthon földgázellátása
Cím:   Pécs, Siklósi városrész, 6 tömb, II/b. ütem, Szociális Otthon csatlakozó vazetéke
Cím:   Pécs, Siklósi városrész, 6 tömb sorházak II/a üzem középnyomású gázelosztó vezetéke
Cím:   Pécs, Siklósi városrész ,7/1. ütem ,A jelű út G-1 jelű középnyomású gázelosztó vezetéke
Cím:   Pécs, Siklósi városrész, 7/1. ütem, A jelű út mélyépítés közmű és gázellátási fedvény terveinek kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Siklósi városrész, 7/1. ütem, E jelű út, G-2 jelű középnyomású gázelosztó vezetékének engedélyezési tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Siklósi városrész 7/5. ütem, magánerős terület mélyépítési munkái
Cím:   Pécs, Siklósi városrész, 7 szerk. egység, társas és korszerű csoportos beépítés beruházási programja, mélyépítés
Cím:   Pécs, Siklósi városrész 7. szerkezeti egység beruházási program
Cím:   Pécs, Siklósi városrész, 7. szerkezeti egység, magánerős építés I. ütem mélyépítési tervei
Cím:   Pécs, Siklósi városrész, 7. szerkezeti egység, magánerős terület-előkészítés, A/1 - A/2 út és közmű
Cím:   Pécs, Siklósi városrész, 7. tömb, 7-8-9 ütem, Pataki Iistván u. középnyomású gázvezeték és a ekleti oldal csapadék csatorna bekötésének kiviteli terve
Cím:   Pécs, Siklósi városrész 7. tömb A-1; A-2 jelű út G-1/b. jelű középnyomású gázelosztó vezeték
Cím:   Pécs, Siklósi városrész 7/VI. ütem, magánerős építési terület út, közmű kiviteli tervei
Cím:   Pécs, Siklósi városrész tömb, magánerős, III.ütem, G-1/b jelű középnyomású gázelosztó vezeték módosítás kiviteli tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Siklósi vr. 4. tömb 4. ütem 24 tt-es általános iskola PÉTÁV üzemeltetői tervdokumentációja
Cím:   Pécs, Siklósi vr. 5/3. ütem KAF főalagút mélyépítési munkáinak kiviteli terve
Cím:   Pécs, Tolbuchin út 5 - 21., épület gázellátása
Cím:   Pécs, Tüskés-rét részletes rendezési terve
Cím:   Pécs, Tüzér u. 8. PIK telephely távhőellátása PÉTÁV üzemeltetői dokumentációja
Cím:   Pécs, Uránváros A00 és B01 távfűtési gerincvezetékeket kiváltó távfűtési vezeték. Nyomvonalkijelölési dokumentáció
Cím:   Pécs, Úttörőház távfűtési bekötő vezeték szakaszának kiviteli és üzemeltetői tervdokumentációja
Cím:   Pécs, volt Bajcsy laktanya és környékének részletes rendezési terve
Cím:   Pécsi Orvostudományi Egyetem szülészeti klinika bővítési munkái
Cím:   Siófok, Foki hegyi 1/B ütem beépítési terv
Cím:   Siófok, Fokihegyi 167 lakás mélyépítési munkái
Cím:   Siófok, Fokihegyi 167 lakás szennyvízelvezetése és gázellátása
Cím:   Siófok, Fokihegyi lakótelep I/3 ütem 13-14 sz TM-52, 521 jelű panelos többszintes lakóépület adaptálása
Cím:   Székesfehérvár, Maroshegy részletes rendezési terv közlekedési és közműprogramja
Cím:   Szekszárd, Mezőgép telephelyet ellátó Keselyűsi úti nagyközépnyomású gázelosztó
Cím:   Szekszárd, Mezőgép telephelyet ellátó Keselyűsi úti nagyközépnyomású gázelosztó vezeték
Cím:   Szigetvár, Dózsa György út 7., lakások és presszó mélyépítési munkái
Monguz 2.3.0 (c) iKron Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & iKron Kft.