Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek
?


Testületi név:   1000
Cím:   4. sz. főút Steinmetz csomópont-Vecsés közötti szakaszának átépítése
Cím:   A "0" autópályagyűrű X. szektor "C" szakasz 22-33 km sz. között
Cím:   1,2,4 jelű gurulóutak csatlakozásai a forgalmi előtérhez
Cím:   1. sz. fkl. út 90+197,94 km sz-ben leágazó terelőút. Építési terv. Dosszié
Cím:   1. sz. fkl. út 126,4-128,1 km sz. épülő győri közúti felüljáró
Cím:   1. sz. fkl. út 139-140 km Kisdunai Tőzegcsatorna hídja. Vázlatterv
Cím:   1. sz. fkl. út 162+750-166+453 km sz. Módosított építési terv
Cím:   1. sz. fkl. út és a MÁV Komárom-kisbéri vasútvonal szintbeni keresztezésének építési terve /89+290,85 km sz./
Cím:   1. sz. fkl. út és a MÁV-MOLAJ ip. telep almásfüzitői áll. közötti vasútvon. szintbeni kereszt. /út 80+166,04 km szelv., vasút 3+50,00 km szelv./
Cím:   1. sz. fkl. út és MÁV-MOLAJ ip. telep almásfüzitői áll. köz. vasútvon. szintbeni kereszt. /út 79+964,90 vasút 1+58,00 km szelv./ Építési terv
Cím:   1. sz. fkl. út korszer. 79+890,82-81+133,90 km Építési terv I. építési szakasz
Cím:   1. sz. fkl. út korszerűsítése 83+274,52-91+315,10 km között
Cím:   1. sz. fkl. út korszerűsítése 84+500 km Anyagnyerőhely kitermelési terve. Dosszié
Cím:   1. sz. fkl. út mosonmagyaróvári szakasz víztelenítése
Cím:   1. sz. főközlekedési út 81+133,90-83+274,52 km sz. Építési terv
Cím:   1 sz. főút 118,7 - 121,0 km közötti szakasz négynyomúsítás terve
Cím:   1 sz. főút és 8101 j. út forgalomszabályozási terve
Cím:   1 sz. főút forgalomelterelési terve Tatabánya II. csomópont térségében
Cím:   1. sz. út 122,5 - 128,1 km sz. pótmunkái
Cím:   1. sz. út 126,4 - 128,1 km sz. építési terve
Cím:   1. sz. út 126,4 - 128,1 km sz. módosított építési terve
Cím:   1. sz. út korszer. 128+400-130+130 "Rába" szakasz Építési terv
Cím:   1. sz. út korszer. 150+000-162+693,18 "Kimlei" szak. Egyesített terv
Cím:   1. sz. út korszerűsítés Győri teherpályaudvar engefélyezési terve
Cím:   1. sz. út korszerűsítése 139+935,70-149+933,96 "Öttevényi" szakasz. Egyesített terv
Cím:   1. sz. út korszerűsítése 150+000-162+693,18 Kimlei szakasz Módosított terv
Cím:   1. sz. út korszerűsítése, a 139+935,70-149+933,96 Öttevényi szakasz. Módosított terv
Cím:   1 számú főközlekedési út korszerűsítése végleges kisajátítás, megvalósulási térkép, továbbtervezési alaptérkép
Cím:   1. számú út korszerűsítés, Győri Gázgyár aluljárója
Cím:   2. sz. fkl. út 36,2-63,0 km sz. organizációs terve
Cím:   2 sz. fkl. út 68+400-72+000 km sz. módosított növénytelepítés
Cím:   2. sz. főút 44+200 - 45+082 km sz. kapaszkodósáv
Cím:   2. sz. főút 50+915-51+550 kmsz. közötti szakasz útkorszerűsítés kiviteli terve
Cím:   2. sz. főút Dunakeszi 17+075-20+300 kmsz. Dunakeszi átkelési szakasz
Cím:   2. sz. főút Dunakeszi átkelési szakasz
Cím:   2. sz. főút Dunakeszi átkelési szakasz forg. jelzőber.
Cím:   2 sz. főút Dunakeszi átkelési szakasz jelzőlámpás forgalomszabályozása
Cím:   2 sz. főút Dunakeszi átkelési szakasza
Cím:   2 sz. főút Dunakeszi átkelési szakaszának forg. ir. jelzőberendezése
Cím:   2 sz. főút Dunakeszi átkelési szakaszának forg. ir. jelzőberendezése
Cím:   2 sz. főút Dunakeszi átkelési szakaszának forgalomirányító jelzőberendezése
Cím:   2. sz. főút Dunakeszi elkerülő szakaszának műszaki-gazdasági vizsgálata
Cím:   2 sz. főút Vác, Földvári téri gyalogátkelőhely jelzőlámpás forgalomszabályozása
Cím:   2 sz. főút Vác, Földvári téri gyalogátkelőhely jelzőlámpás forgalomszabályozása
Cím:   2. sz. főút váci átkelési szakasz
Cím:   2. sz. főút váci átkelési szakasz
Cím:   2. sz. főút váci átkelési szakasz jelzőlámpás forgalomszabályozása
Cím:   2.sz.fkl. út 46+068,5-72+190 km sz. Növénytelepítés
Cím:   2.sz.főút Vác-i átkelési szakasz /Sebes és a Széchenyi u. ker.között/ Jelzőlámpás forgalomirányítás
Cím:   3. fkl. út 74-80 km négysávúsítás
Cím:   3. sz. fkl. út 179+460-180+725 km (Hejőcsaba) szakasza korszerűsítésének építési tervéhez
Cím:   3. sz. fkl. út 179,46-180,72 km szelvény organizációs terv
Cím:   3. sz. fkl. út 180,7-181,9 km szakasz korszerűsítés, Tapolcai út vízelvezetés módosítása
Cím:   3. sz. fkl. út 180,7-181,9 km szakasz korszerűsítés, vízépítési munkák (1967)
Cím:   3. sz. fkl. út 180,7-181,9 km szakasz korszerűsítésének vízépítési munkái
Cím:   3. sz. fkl. út 180,7-181,9 km szakasz korszerűsítésével kapcsolatos miskolci bontások
Cím:   3. sz. fkl. út korszerűsítése a 180+725-181+900 km szelvények között, Szirmai árok felvétele
Cím:   3. sz. fkl. út Miskolc, Kun Béla utca korszerűsítése, vízépítési munkák
Cím:   3. sz. fkl. út miskolci aluljáró felvételek és adatszolgáltatások
Cím:   3 sz. főközlekedési út végleges kisajátítása
Cím:   3 sz. főút 73,7 - 80,2 km sz. közötti szakaszán a lassújármű forgalom részére épülő párhuzamos út
Cím:   3. sz. főút 180,7-181,9 km szakasz víztelenítésének módosított terve
Cím:   3 sz. főút a 73+700 - 80+200 km sz. közötti szakaszán a lassújáratú forgalom részére épülő párhuzamos út egyesítetti terve
Cím:   3 sz. főút a 73,7 - 80,2 km sz. közötti szakaszán a lassújáratú forgalom részére épülő párhuzamos út egyesített engedélyezési és építési terve
Cím:   3. sz. főút Baross u. - Zsigmondi u.-i csomópontjának jelzőlámpás forgalomszabályozása. Kiviteli terv
Cím:   3. sz. főút és M3 autópálya I. ütemű kapcsolatának vizsgálata Emőd térségében
Cím:   3 sz. főút négysávosítása a 73+725 - 79+075 km sz. között
Cím:   3 sz. főút négysávosítása a 73,8 - 80,2 km sz. közötti szakasz
Cím:   3 sz. főút törzskönyve a 73+725 - 79+075 km sz. között
Cím:   3. sz. út hejőcsabai átkelési szakasz I/a és I/b építési ütemek csatornázási és csővezetéki munkáinak kiviteli terve
Cím:   3. sz. út hejőcsabai szakasz korszerűsítése, I. ütem /179+500-180+300 km szakasz között/
Cím:   3. sz. út Miskolc Hejőcsabai aluljáró építési terve (1966)
Cím:   3. sz. út Miskolc Hejőcsabai aluljáró építési terve (1968)
Cím:   4. sz. fkl. út 153+138-153+631 km sz. közötti szakaszának korrekciója
Cím:   4. sz. főút 31+000-40+000 kmsz. burkolatmegerősítése
Cím:   4. sz. főút 31-40 kmsz. burkolatmegerősítése
Cím:   4. sz. főút 31-40 kmsz. burkolatmegerősítése
Cím:   4. sz. főút 31-40 kmsz. között csomópont szélesítése
Cím:   4. sz. főút 41+900-46+260 kmsz. burkolatmegerősítése
Cím:   4. sz. főút 41+900-46+260 kmsz. burkolatmegerősítése
Cím:   4. sz. főút 219+175-223+163.2 kmsz. közötti szakasz korszerűsítése, Debrecen bevezető szakasz.
Cím:   4 sz. főút 274+600 - 275+000 km szakaszának módosított összehangolt jelzőlámpás szabályozása
Cím:   4. sz. főút burkolatmegerősítése 41+900-46+260 kmsz.
Cím:   4. sz. főút Szolnok elkerülő szakasz előkészítésének folyamatszervezési hálóterve
Cím:   4. sz. főút új ferihegyi utasforgalmi épülethez vezető út csomópontjának forgalomirányító jelzőberendezése
Cím:   4. sz. főút új ferihegyi utasforgalmi épülethez vezető út csomópontjának kiviteli terve
Cím:   4. sz. f.út 167,8-226,8 és 42. út 1,486-8,418 korsz. org. előterv
Cím:   4.sz.főút Marx téri csomópontjának forgalomirányító jelzőberendezése
Cím:   5. sz. fkl. Kecskemét II. szakasz /85+755-86+922/ csatornázása. I. szakasz 84+000-85+755
Cím:   5. sz. főút 83+510,65-85+755,43 km sz. korsz.
Cím:   5. sz. főút 83+600-88+600 km kecskeméti átk. szak. korszerűsítési terve
Cím:   5. sz. főút 85+755,43-86+921,78 km sz.
Cím:   5. sz. főút kiskunfélegyházi átkelési szakasz
Cím:   6. és 70 sz. főutak érdi közös szakaszán lévő gyalogosátkelőhelyek jelzőlámpás szabályozása
Cím:   6. és 70 sz. főutak érdi közös szakaszán lévő gyalogosátkelőhelyek jelzőlámpás szabályozása
Cím:   6. sz. Bpest-barcsi főút 202,8-208,7 km
Cím:   6. sz. Bpest-Pécs-barcsi I. r. III. szakasz 219+600-225+978,04 km Egy. bejárási ép. t.
Cím:   6. sz. Bp.-Pécs-barcsi fkl. út 203+000-203+200 km korsz. víztelenítése
Cím:   6. sz. Bp.-Pécs-barcsi I. r. főút 219+600-225+978,04 km Építési terv
Cím:   6. sz. fkl. út 202+820-208+773,57 km szelv. közötti szakaszon nyomócsőáthelyezés
[1-100]
[1-] [101-] [201-] [301-] [401-] [501-] [601-] [701-] [801-] [901-]
[1-] [1001-]
Monguz 2.3.0 (c) iKron Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & iKron Kft.