Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek
?


Testületi név:   ÉVM - Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium
Cím:   1. számú altéma. A környezetvédelem közgazdasági problémái.
Cím:   2. számú altéma. A környezetvédelem és fejlesztés szociológiai vonatkozásai.
Cím:   A 15 éves lakásépítési program városépítési előkészítése (I.-IV. kötet) .
Cím:   A 15 éves lakásfejlesztési terv elemzése, az eddigi időszak alakulása alapján a II. ötéves terv teljesítésének értékelése, a III. ötéves terv fejlesztési arányainak elemzése.
Cím:   Az 1970-85.ös hosszú távú területi tervhez végzett trendszámítások jellegzetes vonásai.
Cím:   Az 1970-1985 közötti hosszú távú időszakra vonatkozó területfejlesztési javaslat.
Cím:   1973. évben végzett keresztmetszet vizsgálatok. "A tercier ágazatok területi fejlesztésének normatív és számítástechnikai megalapozása." című kutatási munkához. II. rész. 3. fejezet.
Cím:   Az 1973. évi " Gazdasági körzetkutatás" című témakörben elért vizsgálati eredményekről. Jelentés.
Cím:   Az 1973. évi "Gazdasági körzetkutatás" című témakörben elért vizsgálati eredményekről.
Cím:   Az 1981-2000. évekre szóló hosszú távú tervező munkába tartozó kutatási feladatok. Az aprófalvakban és tanyákon élő népesség ellátásának lépéstartási problémái az életkörülmények általános fejlődése következményeként.
Cím:   Leninváros. Javaslat a II. 15 éves lakásépítési területek kiválasztására. A II. 15 éves lakásépítési program előkészítése.
Cím:   A termálvízre alapozott üdülés és idegen forgalom fejlesztési javaslata. Regionális fejlesztési tervezés, UNDP HUN/71/511 projekt. Magyar nyelvű.
Cím:   A dunai víziturizmus fejlesztésének lehetősége és javaslata.
Cím:   A típusú részletes rendezési tervek gazdaságossági elemzésének módszertana. 1. A beruházás költségelemzése.
Cím:   "A" típusú részletes rendezési tervek gazdaságossági elemzésének módszertana. 2. Alternatíva típusok költségelemzése.
Cím:   Az agglomeráció településhálózat szerkezeti problémái.
Cím:   Az agglomeráció településhálózati problémái.
Cím:   Az agglomerációk és agglomerálódó térségek területrendezési terveinek tartalmi követelményei.
Cím:   Az agglomerációk településhálózat szerkezeti problémái. I/3.
Cím:   Az agglomerációk településhálózat szerkezeti problémái. II. ábra gyűjtemény.
Cím:   Az agglomerációk településhálózatszerkezeti problémái.
Cím:   Agglomerációk településszerkezeti problémái. II. Ábragyűjtemény.
Cím:   Az agglomerációk területrendezési problémáinak vizsgálata, fejlődésének iránya és nagysága, különös tekintettel a budapesti agglomerációra. I. kötet.
Cím:   Az agglomerációk területrendezési problémáinak vizsgálata, fejlődésének iránya és nagysága, különös tekintettel a budapesti agglomerációra. II. kötet. (Ábragyűjtemény)
Cím:   Az agglomerálódás folyamatát jellemző tényezők vizsgálata Pécs peremfalvaiban.
Cím:   Aggtelek-Domica térség rendezése.
Cím:   Aggtelek-Domica térség területrendezési terve. Javaslat a munkálatok elvégzésének rendezésére.
Cím:   Aggtelek-Domica térség üdülőterület rendezési terv.
Cím:   Aggtelek-Domica térség üdülőterület rendezési terv - tanulmány
Cím:   Aggtelek-Domica térség üdülőterület rendezési terv koncepciójának összefoglaló anyaga
Cím:   Aggtelek-Domica térsége rendezésének közös koncepciója
Cím:   Aggtelek-Domica térségének közös fejlesztési feladatai, védelme és hasznosítása.
Cím:   Aggtelek-Domica térségének közös fejlesztési feladati, védelme és hasznosítása.
Cím:   Ajánlás a környezet művi- és természeti összetevői százalékos arányának meghatározására. Ipari létesítmények telkei.
Cím:   Ajka és környéke, ipartelepítési koordinációs tervtanulmány.
Cím:   Az alapellátás infrastruktúrájának lakossági forrásait befolyásoló szabályzók.
Cím:   Az alapfokú közösségi intézmények telepítésének távlati irányelvei és mutatószámai valamint alkalmazásuk módja
Cím:   Albertirsa-Csehszlovákia határt keresztező 750 kV-os villamos távvezeték nyomvonalának kijelölése. Területi szakvélemény és javaslat.
Cím:   Az állampolgárok részvétele a települések tervezésében, megvalósításában és irányításában.
Cím:   Az Alsó- Duna szakasz fejlesztésének hosszú távú műszaki gazdasági koncepciója (II. Részletes számítási anyag).
Cím:   Az Alsó- Duna szakasz fejlesztésének V. ötéves tervi műszaki-gazdasági koncepciója. II. Részletes számítási anyag.
Cím:   Az alsó Dunaszakasz fejlesztésének gazdasági koncepciója. (Tervezet)
Cím:   Az alsó Dunaszakasz fejlesztésének hosszú távú műszaki gazdasági koncepciója. (I. koncepció javaslat)
Cím:   Az alsó Dunaszakasz fejlesztésének hosszú távú műszaki gazdasági koncepciója. (II. részletes számítási anyag)
Cím:   Az általános és összevont rendezési tervek és tartalmak számítógépes nyilvántartásának koncepciója.
Cím:   Az általános rendezési terv tartalmi követelményei. Tervezet.
Cím:   Általános rendezési terv tervezési útmutató 78. III. Iroda belső használatra.
Cím:   Aprófalvak és tanyák perspektívája. A hosszú távú terv részkoncepciója. I. Szöveges rész, II. Táblázatok.
Cím:   Aprófalvakra alkalmazható modellek a lakosság ellátásának megszervezéséhez.
Cím:   Aprófalvas területek központi településeinek fejlesztési irányai Zala megye példáján.
Cím:   Aprófalvas területek központi településeinek fejlesztési irányai Zala megye példáján - koncepció
Cím:   Atomenergia hasznosításával kapcsolatos telepítési, területrendezési szabályozások előkészítése.
Cím:   Áttekintés a Balaton vízminőségével összefüggő, a hosszú távú fejlesztési programot érintő fontosabb kérdésekről.
Cím:   Az üdülés és rekreációs területek kijelölése
Cím:   Bács-Kiskun megye. A tanyás térségek területrendezési irányelvei (A tanyás térségek területrendezési terve) 4. kötet
Cím:   Bács-Kiskun megye. A tanyás térségek területrendezési irányelvei. (A tanyás térségek területrendezési terve) 5. számú kötet.
Cím:   Bács-Kiskun megye. A tanyás térségek területrendezési irányelvei. (A tanyás térségek területrendezési terve). 5. számú kötet
Cím:   Bács-Kiskun megye, jelentős környezeti értékei I. Bajai körzet.
Cím:   Bács-Kiskun megye, jelentős környezeti értékei II. Kalocsai körzet.
Cím:   Bács-Kiskun megye korszerűsített településhálózatfejlesztési terve 1980-1995.
Cím:   Bács-Kiskun megye. Tanyás térségek területrendezési terve. (Vizsgálati munkaszakaszhoz) 1. kötet. Állapotfeltárás.
Cím:   Bács-Kiskun megye településhálózatfejlesztési tervének felülvizsgálata.
Cím:   Bács-Kiskun megye. Területrendezési terv. Koncepció.
Cím:   Badacsonytomaji felszíni víztisztítási kutatás gyorsítása, az eredmények értékelése, annak alapján javaslatok kidolgozása.
Cím:   Baja, 51 számú főút városközponti szakasza. Beépítési tanulmányterv, épületfelmérés. Vizsgálat II.
Cím:   Baja, 51 számú II. rendű főút városközponti szakasza. Beépítési tanulmányterv.
Cím:   Baja hosszú távú városfejlesztési koncepciója.
Cím:   Baja hosszú távú városfejlesztési koncepciója.
Cím:   Baja hosszú távú városfejlesztési koncepciója.
Cím:   Baja városközpont, 51 számú főút városközponti szakasza. Beépítési tanulmányterv.
Cím:   Bakonyi üdülőterület regionális tervtanulmánya.
Cím:   Bakonyi üdülőterület regionális tervtanulmánya, műemléki vizsgálat és kulturális javaslatok.
Cím:   Balassagyarmat, közép fokú központ tényleges vonzáskörzetének meghatározása.
Cím:   A Balaton déli oldala és vonzásterülete vasúti problémái regionális összefüggéseinek vizsgálata, valamint az M7-es számú autóút környékének és idegenforgalmi létesítményeinek regionális tervtanulmánya I.kötet.
Cím:   A Balaton eutrofizálódás elleni védelme.
Cím:   Balaton környék. Javaslat a Balatont övező három megyében keletkező kommunális hulladékok ártalmatlanításának, illetve hasznosításának fejlesztésére.
Cím:   Balaton környék regionális terv felülvizsgálata.
Cím:   Balaton parti övezetek ökológiai vizsgálata
Cím:   A Balaton üdülőkörzet hosszú távú (1980-2000) fejlesztési programja.
Cím:   A Balaton üdülőkörzet hosszú távú (1980-2000) közötti fejlesztési programja. Részletes koncepció 2. kötet.
Cím:   A Balaton üdülőkörzet hosszú távú (1986-2000) fejlesztési programja. 2. kötet.
Cím:   A Balaton üdülőkörzet hosszú távú (1986-2000.) fejlesztési programja - A fejlesztési koncepció alapjai, munkaközi anyag
Cím:   A Balaton üdülőkörzet hosszú távú (1986-2000.) fejlesztési programja - helyzetértékelés, koncepció, irányelvek
Cím:   A Balaton üdülőkörzet hosszú távú (1986-2000) fejlesztési programja, összefoglaló. 1.kötet.
Cím:   A Balaton üdülőkörzet hosszú távú (1986-2000) fejlesztési programja. Vizsgálati összefoglaló 1. kötet.
Cím:   A Balaton üdülőkörzet hosszú távú fejlesztési programja (1980-2000). A minisztertanácsi előfejlesztést megalapozó anyag.
Cím:   A Balaton üdülőkörzet hosszú távú fejlesztési, programja. (A minisztertanács által elfogadott anyag).
Cím:   A Balaton üdülőkörzet regionális rendezési terve.
Cím:   A Balaton üdülőkörzet regionális rendezési terve 1985.
Cím:   A Balaton üdülőkörzet regionális rendezési terve. Előterjesztés a Minisztertanácshoz
Cím:   A Balaton üdülőkörzet regionális rendezési terve. Előterjesztés a Minisztertanácshoz
Cím:   A Balaton üdülőkörzet regionális rendezési terve. Függelék
Cím:   A Balaton üdülőkörzet regionális rendezési terve I. kötet.
Cím:   A Balaton üdülőkörzet regionális rendezési terve. I. kötet - vizsgálati munkarész
Cím:   A Balaton üdülőkörzet regionális rendezési terve II. kötet.
Cím:   Balaton vízgyűjtő területe. Információ szolgáltatás a Balaton vízgyűjtő területeinek rendezési tervvel nem rendelkező településeiről.
Cím:   A Balaton vízminőség javításával összefüggő legfontosabb megállapítások és alátámasztó kutatási eredmények.
Cím:   Balatonfüred általános rendezési terv
Cím:   Balatongyörök, népi építészeti együttesének felhasználási javaslata - I.ütem
Cím:   Balatoni háttér települések idegenforgalmi hasznosítása (javaslat). Program a balatoni háttér területek hasznosítására a 2020/1986. XI.27 számú Miniszter Tanácsi határozat III/a pontjában foglalt feladat végrehajtására.
[1-100]
[1-] [101-] [201-] [301-] [401-] [501-] [601-] [701-] [801-] [901-]
[1-] [1001-]
Monguz 2.3.0 (c) iKron Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & iKron Kft.