Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek
?


Testületi név:   FTV - Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat ((1968-1998))
Cím:   2. számú főútvonal 62+200 - 78+800 km. szelvények között füvesítés
Cím:   4. számú főközlekedési út 244+00 - 254+000 km szelvény közötti szakasz II. ütem
Cím:   4. számú főközlekedési út 244+00 - 254+000 km szelvény közötti szakasz talajmechanika
Cím:   4. számú főközlekedési út 244+00 - 254+000 km szelvény közötti szakasz talajmechanika
Cím:   4. számú főközlekedési út 244+00 - 254+000 km szelvény közötti szakasz talajmechanika
Cím:   5 község agroglóbusz alap, talajmechanika
Cím:   6. számú főközlekedési út, Sió-híd cölöpözésénél végzett rezgésvizsgálat
Cím:   7 község, TSz agroglóbusz, alapengedélyezési terv
Cím:   8. számú főközlekedési út 77+000 - 82+000 km szelvény rézsűk füvesítése
Cím:   8. számú főközlekedési út 82+000 - 85+400 km. szelvény rézsűk füvesítése
Cím:   8. számú főközlekedési út 134+000 - 135+900 km. szelvény közötti szakasz rézsű füvesítése
Cím:   11. számú főközlekedési út, 52+561,6 km szelvény, patak híd cölöpözése
Cím:   15 község, Tsz agroglóbusz, alap
Cím:   44. számú főközlekedési út 120+502 km szelvényben épülő vasúti felüljáró, talajmechanikai szakvélemény
Cím:   56. sz. főút - Bezerédj u. csomópontjának átépítése
Cím:   60+473,66+813,70+819,84+965 km szelvényben felüljáró, aluljáró híd időszakos vizsgálata
Cím:   70. számú főközlekedési út, 76+264 km szelvény, híd korróziós vizsgálata
Cím:   71/Hp gép alapja, dinamikai vizsgálat
Cím:   74. számú főközlekedési útlecsatlakozó bekötő út 5000 négyzetméteres rézsű füvesítése
Cím:   82. számú főközlekedési út, talajmechanika
Cím:   150 köbméteres víztorony tervellenőrzése, talajmechanika
Cím:   1980. I. féléves jelentés a Kutatás-fejlesztéséről és Egységesítési- Tipizálási pályázatokról
Cím:   7056/C kísérleti munka
Cím:   A Balaton vízgyűjtő területén képződő települési szilárd hulladékok mennyiségi és minőségi felmérése, különös tekintettel a keszthelyi komposztáló üzem optimális vonzáskörzetének kialakítására? című kutatási témáról
Cím:   A Balatoni vízgyűjtő terület 4 településén képződő települési szilárd hulladék mechanikai összetételének és főbb kémiai jellemzőinek vizsgálata
Cím:   A differenciál termoanalízis (DTA) szerepe a talajminősítésben
Cím:   A dugó rendszerű alapozási mód alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a tömeges lakásépítés területén
Cím:   A felújítandó épületek és foghíjbeépítések talajmechanikai vizsgálata és rekonstrukciós munkáknál alkalmazható alapmegerősítési eljárások
Cím:   A felújítandó épületek és foghíjbeépítések talajmechanikai vizsgálata és rekonstrukciós munkáknál alkalmazható alapmegerősítési eljárások
Cím:   A felújítandó épületek és foghíjbeépítések talajmechanikai vizsgálata és rekonstrukciós munkáknál alkalmazható alapmegerősítési eljárások
Cím:   A felújítandó épületek és foghíjbeépítések talajmechanikai vizsgálata és rekonstrukciós munkáknál alkalmazható alapmegerősítési eljárások
Cím:   A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat által kidolgozott munkaprogram alapján kijelölt géptípusok zajszintmérésének elvégzése
Cím:   A földtani kutatás módszertana és a cement és mészipari földtani nyersanyagok kondicionálása
Cím:   A helyszíni és laboratóriumi talajmechanikai vizsgálatok gépesítése és korszerűsítése
Cím:   A III. ötéves terv lakásépítésre kijelölt területeinek talajmechanikai ? alapozási viszonyai
Cím:   A jelenleg alkalmazott folyékony települési hulladék ártalmatlanítási technológiák elemzése a módszer hatékonysága, intezifikálhatósága és fejleszthetősége szempontjából
Cím:   A kapcsolási és szabályozási módok hatása a használati meleg víz hőcserélők vízkövesedésére és hőleadására, Az SKR-X hőcserélők vízkövesedését befolyásoló tényezők vizsgálata
Cím:   A kéregpakettes építés méretpontossági követelményei
Cím:   A korrózióvédelmi szabályozás fejlesztését megalapozó kutatási tevékenység, KGST szabványok előkészítése
Cím:   A különböző cementfajták, betonok DTA vizsgálatainak lehetőségeiről
Cím:   A megengedett talajfeszültségeknek az építmény alatt megtűrt süllyedésekkel, süllyedéskülönbségekkel való kapcsolatba hozatala
Cím:   A mikrocölöpök hazai alkalmazása
Cím:   A szabatos hosszmérő eszközök prototípusainak elkészítése tárgyú műszaki fejlesztési feladat munkanaplója
Cím:   A távérzékelés az V. ötéves tervi hazai kutatási irányi és felhasználási lehetőségei az építő- és építőanyag iparban
Cím:   A településcsendvédelem település- és környezetrendezési eszközei, valamint módszerei
Cím:   A települések környezet védelme, a településcsendvédelmi központrendszer működtetése
Cím:   A települések környezetminősítésére szolgáló rendszer finomítása, működtetése, a települések környezetminőségének folyamatos értékelése
Cím:   A települési környezet ellenőrző és információs halóhazának kialakításához kapcsolódó fejlesztési kutatás és szolgáltatás
Cím:   A települési környezet ellenőrző és információs halóhazának kialakításához kapcsolódó fejlesztési kutatás és szolgáltatás
Cím:   A települési környezet mérő és ellenőrző rendszerének kidolgozása, illeszkedve a területi és szakterületi rendszerekkel
Cím:   A települési környezet védelme és fejlesztése. A komplex környezetvizsgálat irányelvei községi területrendezési tervekhez
Cím:   A Települési Környezet Védelme és Fejlesztése. Regionális település-csendvédelmi bázisok koordinált tevékenysége
Cím:   Aba, Bodakajtor, MÁV állomás, kút
Cím:   Abádszalók, Kecske-erdő bányameddők vizsgálata
Cím:   Abádszalók község vízellátása
Cím:   Abádszalók, MÉK telep
Cím:   Abaliget, Bükkösd, MÁV közötti vasútvonal rézsü füvesítése
Cím:   Abaliget, új alagút talajvízv
Cím:   Abasár, vízellátás
Cím:   Abasár, vízhálózat
Cím:   Abasár, vízhálózat
Cím:   Abasár, Vízmű, kútterv
Cím:   Abda, Dísznövénytermesztő telep kutak gázvizsgálata
Cím:   Abda, M=1:2000 községrendezési vázlat
Cím:   Abda, Országhatár és Győr közötti 220 kV-os távvezeték
Cím:   Abony, 4. számú főút cölöp próbaterhelés
Cím:   Abony, Damjanich utca és Dembinszky út vízműkutak, vizsgálat
Cím:   Abony, Damjanich utca kútvizsgálat, vízbeszivárgás szakvélemény
Cím:   Abony, Damjanich utca, vízműkutak, gázvizsgálat
Cím:   Abony, Dembinszky út, Vízmű, gázmentesítő berendezés
Cím:   Abony, Jókai utca 10. József Attila Nevelőotthon stat.
Cím:   Abony, Jókai utca 10. József Attila Nevelőotthon szig
Cím:   Abony, Jókai utca 10. Nevelőotthon süllyedésmérés és állagvizsgálat
Cím:   Abony, Jókai utca 10. Nevelőotthon, szig
Cím:   Abony, József Attila TSz, műtrágyaüzem korrózióvédelem
Cím:   Abony, József Attila TSz vízellátás Költségvetés
Cím:   Abony, Kőröstetétleni út Kohósalak cölöpalapozás
Cím:   Abony, Kőröstetétleni út Téglagyár
Cím:   Abony, Kossuth Lajos tér 5. lakóép. és iparcikkbolt
Cím:   Abony, község Részletes rendezési tervhez
Cím:   Abony, község Részletes rendezési tervhez
Cím:   Abony, községi vízmű zárójelentés, összefoglaló értékelő szakvélemény
Cím:   Abony, Lenin TSz kútvizsgálat
Cím:   Abony, Lenin utca 500 köbméter víztorony
Cím:   Abony, Lenin utca 500 köbméter víztorony
Cím:   Abony, Lenin utca 500 köbméter víztorony
Cím:   Abony, Lenin utca Strandfürdő kút gázvizsgálat
Cím:   Abony, Mátyás király út 2/4 kút gázvizsgálat
Cím:   Abony, MÉK telep vízellátás
Cím:   Abony, Nagykőrösi út 1. tv
Cím:   Abony, részletes rendezési terv
Cím:   Abony, Szolnok, Cegléd, 120 kV-os távvezeték
Cím:   Abony, Szolnoki utca - Gyarmati u. OTK iparterület
Cím:   Abony, Tószegi út 44. Mechanikai M. kazánház és kémény
Cím:   Abony, Új Világ TSz vízellátás
Cím:   Abony, Zalka Máté utca 2. Fővárosi Ruházati Szolgáltató Vállalat, üzemépület
Cím:   Ábrahámhegy - Balatonrendes, hulladéklerakó hely, kőbánya környezetföldtani szakvélemény
Cím:   Ábrahámhegy - Balatonrendes Kőbánya költségvetés átdolgozása
Cím:   Ábrahámhegy - Balatonrendes, kommunális hulladéklerakó villamos tervek
Cím:   Ábrahámhegy - Balatonrendes községközpont, M=1:1000
[1-100]
[1-] [101-] [201-] [301-] [401-] [501-] [601-] [701-] [801-] [901-]
[1-] [1001-] [2001-] [3001-] [4001-] [5001-] [6001-] [7001-] [8001-] [9001-]
[1-] [10001-] [20001-] [30001-] [40001-]
Monguz 2.3.0 (c) iKron Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & iKron Kft.