Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek
?


Testületi név:   3102
Cím:   1 sz. gyáli csatornahíd szélesítése
Cím:   2. sz. főút 54+820 kmszben Jenői-patak híd
Cím:   3. sz. fkl. út 181+793 km. szelv-ben Miskolc Gömöri pu. felüljáró dilatációs szerkezetcseréje
Cím:   3 sz. főút 204+462 km sz. Vasonca patak-híd (1987-03-27)
Cím:   3. sz főút 238+570 kmszben lévő Hidasnémeti felüljáró
Cím:   3. sz. főút Miskolc, József A. - Baross G. úti csomópont
Cím:   3. sz. főút, Miskolc, József A. - Baross G. úti csomópont, táblatartó portál
Cím:   3 sz. főút, Vasonca patak-híd (1986-01-31)
Cím:   3.sz.fkl. út 57+293 km. sz-ben lévő Közúti felüljáró helyreállítási terve
Cím:   3.sz.fkl.út 57+293 km sz-ben lévő Hatvani közúti felüljáró
Cím:   4. sz. főút 220+944,00 kmszben közúti felüljáró
Cím:   4.sz. fkl. út 220+683,50 km sz-ben Tocó csatorna csőáteresz
Cím:   4.sz. fkl. út 220+944,71 km sz-ben Közúti felüljáró
Cím:   4.sz.fkl.út 98+380,7 km.sz-ben lévő gyalogaluljáró hosszabítása
Cím:   7 sz. főközlekedési út 189+388 km sz. közúti felüljárón füstterelő szerkezet
Cím:   7 sz. főút 189+387,25 km sz.-ben épülő zalakomári felüljáró
Cím:   7. sz. főút 231+365 km sz.-ben húra ártéri híd átépítése
Cím:   7 sz. főút nagykanizsai Vb. közúti felüljáró (1984-01-31)
Cím:   7. sz. út 202+785 km sz. Bakónaki-patak híd
Cím:   7. sz. út 204+912 km sz.-ben átépülő Péterfai-árok híd kiviteli tervek
Cím:   7 sz. út, Letenye .....-híd, hídvizsgáló berendezés
Cím:   7.sz.főút nagykanizsiai elkerülő szakasz 206+581,57 km. sz-ben Téglagyári híd
Cím:   8 sz. fkl. út 129+873 km sz.-ben lévő Koponyás-patak híd szélesítése
Cím:   8 sz fkl.út 129+078 km sz.-ben lévő Szent János-patak híd szélesítése
Cím:   A 8 sz. főközlekedési út 141+168 km sz. rábahídvégi híd, dilatáció javítása (1981-01-31)
Cím:   8. sz. főút 136+595 km sz.-ben lévő vasvári gyalogos aluljáró szélesítése
Cím:   8. sz. út 33+919,75 km sz. felújítandó kőboltozatú híd
Cím:   8. sz. út 33+967,50 km sz. felújítandó kőboltozatú híd
Cím:   8. sz. út 34+083 km szelvényében Séd patak híd
Cím:   8. sz. út 35+938,40 km szelvvényben építendő Hajmáskér - Dombóvár vv. 18/19 sz. közúti felüljáró
Cím:   8. sz. út 35+939,16 km sz. Hajmáskér - Dombóvár vv. 18/19 km sz. közúti felüljáró
Cím:   10-201-971 jelű létesítmény parabola antenna áthelyezés
Cím:   10. sz. f. út 62+200 - 71+750 km sz. fedlapos átereszek meghosszabbítása
Cím:   10. sz. f. út 69+120,5 km sz. Göte-patak híd átépítése
Cím:   10. sz. f. út 70+028,14 km sz. szélesítendő dunaalmási határhíd
Cím:   10. sz. főút 67+929,32 km sz. 5,0 m nyílású vb. boltozat szélesítése
Cím:   10. sz. főút 69+509,25 km szelv. 5,8 m nyílású neszmélyi vb. híd szegélyátépítés
Cím:   10. sz. út 64+106,65 km szelv.-ben Fekete-híd átépítése
Cím:   10. sz. út 66+177 km sz. Tekeres híd átépítése
Cím:   11. sz. főút 48 + 602,80 km szelv. /Dömösi csomópont/ Malom patak-híd szélesítése
Cím:   11. sz. út 45+357 km sz. Lepence patak-híd
Cím:   12. sz. főút 13,5-13,9 km. sz. között Támfal és házsor felülvizsgálata
Cím:   22. sz. főút 52+010 kmsz átépülő Hagymás patak híd
Cím:   22. sz. Rétság - Salgótarján fkl. út 22+785 km sz. Endrefalvai híd átépítése
Cím:   22. sz. út 18+690 km szelvényben épülő Ny. 5 m. Nyirjes patak híd
Cím:   22. sz. út 18+590 km sz. átép. Nyírjes patak híd
Cím:   22 sz. út 29+615 km sz.-ben átépülő Csitári patakhíd (1982-01-31)
Cím:   22. sz. út 29+615 kmszben átépülő Csitári patak híd
Cím:   22. sz út 54+075 kmsz átépülő Rocla híd
Cím:   22 sz. út 54+400 km sz. karancssági csőáteresz (1983-01-31)
Cím:   22. sz. út 61+713 kmszben átépítendő ROCLA-híd + Ménes-patak híd
Cím:   A 23 sz. út 6+537 km sz.-ben Ilona patakon építendő NEMTI csőáteresz (1983-01-31)
Cím:   26. sz. fkl. út 29+023 km sz.-ben épülő Bán-patak híd
Cím:   27. sz. főút 10+884 km sz. edelényi Malom csat. műtárgy
Cím:   27. sz. út Sajószentpéter-szini út 17+740 km sz. szendrődládi KECSKÉS PATAK HÍD
Cím:   28+434 sz. Bisó patak-hídja (1983-01-31)
Cím:   32 sz. út 28+513 km sz.-ben épülő Jászberény városi Zagyva áteresz
Cím:   33. sz. főút 1+745 km.szelvényben Füzesabonyi felüljáró Érintésvédelmi szerkezet
Cím:   33. sz. főút 1+745 km.sz-ben Füzesabonyi felüljáró
Cím:   A 33. sz. főút 1+745 kmszben lévő füzesabonyi felüljáró ingaoszlopainak javítása
Cím:   A 33. sz. főút 1+745 kmszben lévő füzesabonyi felüljáró ingaoszlopainak javítása
Cím:   A 33. sz. főút 2+040,0 kmszben és a Bp. - Miskolc v.v 1238+48 hmszben épülő füzesabonyi felüljáró
Cím:   35 sz. fkl. út 62+722,5 km sz.-ben építendő Dedőháti csatorna-híd
Cím:   35 sz. fkl. út 77+386 km sz.-ben építendő Tocó csatorna-híd
Cím:   35 sz. fkl. út 77+386 km sz.-ben építendő Tocó csatorna-híd
Cím:   35 sz. fkl. út62+722,5 km sz.-ben építendő Dedőháti csatorna-híd
Cím:   35 sz. fkl. út62+722,5 km sz.-ben építendő Dedőháti csatorna-híd
Cím:   42 sz.főút 41+760 km sz. Berettyó híd
Cím:   47 sz. Debrecen - Szeged út 29+033 km sz. Nagy-ér híd
Cím:   47 sz. Debrecen - Szeged út 29+033 km sz. Nagy-ér híd
Cím:   56. sz. főút 2+180 km szelvényében lévő Parántai Séd-patak híd
Cím:   56 sz. út 44-45 k mközötti terelőút Provizórium
Cím:   58 csatornájú antennarendszer a Bp.-i tornyon
Cím:   61 sz. fki. út 121+011,40 km sz.-ben épülő Tüskevári felüljáró terve
Cím:   67. sz. fkl. út 38+670 km sz.-ben épülő Kapos-híd
Cím:   67. sz. főút 38 + 806,10 km sz.-ben kaposvári MÁV pu. feletti felüljáróhoz kapcsolódó vasalt talajtámfalak
Cím:   67. sz. főút 38 + 806,10 km sz.-ben MÁV pu. feletti felüljáróhoz kapcsolódó vasalt talajtámfalak
Cím:   67. sz. főút 38+670,0 km sz.-ben épülő Kapos-híd
Cím:   67 sz. főút 38+670 km sz. Kapos-híd (1987-03-25)
Cím:   67. sz. főút 38+806,10 km a kaposvári MÁV pu. feletti közúti felüljáró
Cím:   67. sz. főút 38+806,10 km sz.-ben kaposvári MÁV pu. feletti közúti felüljáró
Cím:   67. sz. f.út 38+670,00 km Kapos-híd
Cím:   67. sz. út és Iszák u. keresztezésénél /Kaposvár/ Iszák u. 0+530 km sz.-ben épülő Töröcskei-patak híd Hídépítés
Cím:   70. sz. fkl. út 55+427,86 km sz.-ben dinnyési felüljáró
Cím:   70. sz. főút 55+408 km sz.-ben lévő dinnyési felüljáró
Cím:   A 70. sz. főút 55+408 km szelvényben lévő dinnyési felüljáró
Cím:   71-76. sz. főutak tanulmányterve a Zala folyó térségében
Cím:   75.sz. Keszthely -Bak-Rédics főút 26+750 km. sz-ben ép. Felső Válcika patakhíd
Cím:   75.sz. Keszthely -Bak-Rédics főút 36+752 km. sz-ben ép. Felső Válcika patakhíd
Cím:   76. sz. főút 7+566,50 építendő Zala híd
Cím:   76 sz. út 54+547 km sz. közúti felüljárón füstterelő szerkezet
Cím:   82-83. sz. főút 71+925,38 km sz. közúti felüljáró a MÁV Pápa - Győr v.vonal felett
Cím:   82-83. sz. főút 72+036,00 km sz. közúti felüljáró a MÁV GYSEV deltavágány felett
Cím:   82-83. sz. főút 72+339,20 km sz., a 83. sz. főút felett épülő közúti felüljáró
Cím:   82-83. sz. főút 74+555 - 74+723 km sz.-ben, v.mint a győri MÁV pu. keresztezésében építendő közúti felüljáró
Cím:   82-83. sz. főút 74+557,0 - 709,05 km között épülő közúti felüljáró
Cím:   82-83. sz. főút 74+557,0 - 709,05 km sz. között Bp. - Hegyeshalmi MÁV vv. 1422+67,4 km sz. közúti felüljáró
Cím:   82-83. sz. főút 74+884,50 km sz. közúti felüljáró az 1. sz. főút felett
Cím:   82-83. sz. főút 74+894,0 km sz.-ben épülő közúti felüljáró az 1. sz. főút felett
Cím:   A 84 sz. út 62+184 km sz. sárvári Rába-híd, dilatáció javítása (1981-01-31)
[1-100]
[1-] [101-] [201-] [301-] [401-]
Monguz 2.3.0 (c) iKron Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & iKron Kft.