Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek
?


Testületi név:   VÁTI Kht.
Cím:   1. számú altéma. A környezetvédelem közgazdasági problémái.
Cím:   2. számú altéma. A környezetvédelem és fejlesztés szociológiai vonatkozásai.
Cím:   3.34. környezetvédelmi munkák. Hajdúsági Cukorgyár (Kaba) környezetvédelmi beruházási javaslata. Fásítási terv.
Cím:   3.34. Környezetvédelmi munkák. Hajdúsági cukorgyára (Kaba) környezetvédelmi terve.
Cím:   4 számú melléklet. Esettanulmány Miskolc belváros rehabilitációjáról.
Cím:   A 7-es főút és a 61-es főút összekötése, illetve az M7-es autópálya és a 74-es út összekötése Nagykanizsa térségében - Művelés alól kivonás terve
Cím:   A 7-es főút és a 61-es főút összekötése, szakvélemény
Cím:   8. Sz. főút 13+155 km-szelvényben lévő csomópont I. ütemű kialakítás
Cím:   8.sz. gyorsforgalmi út Veszprém-Dunaújváros-Kecskemét-Szolnok közötti szakaszának bővített előterve - Területfelhasználási vizsgálat
Cím:   10 dunántúli városi ipari központ melletti településekben levő ipariüzemek vizsgálata.
Cím:   10. számú főút Nyergesújfalu-Dunaalmás közötti új nyomvonalának tanulmányterve (52.000 km-től-77.400 km. szám között).
Cím:   11. Sz. főút esztergomi szakaszának tanulmányterve
Cím:   11. számú főút új Esztergomi átkelési szakaszának tanulmányterve.
Cím:   12/75. számú szakvélemény. A Budapest, XIV. kerület Május 1. úti Hermina kápolna kőzetanyagáról.
Cím:   A 15 éves lakásépítési program városépítési előkészítése (I.-IV. kötet) .
Cím:   A 15 éves lakásfejlesztési terv elemzése, az eddigi időszak alakulása alapján a II. ötéves terv teljesítésének értékelése, a III. ötéves terv fejlesztési arányainak elemzése.
Cím:   53. számú főút - Kelebia vasútvonal térségének környezetfejlesztési javaslata
Cím:   53. számú főút - Kelebia vasútvonal térségének környezetfejlesztési javaslata. Alátámasztó munkarészek.
Cím:   A 61 és 74 számú.főutak elkerülő nyomvonalának engedélyezési terve Nagykanizsa térségében.
Cím:   67. sz. főút nyomvonala az M7 autópálya és Látrány között - tanulmányterv, területrendezési szakvélemény
Cím:   67. sz. főút új nyomvonala az M7-es és Látrány között
Cím:   100 ezer tonna évi kapacitású új alumínium kohó telepítési tanulmánya
Cím:   100. számú főút Tatát elkerülő szakaszának tanulmányterve (Tatabánya-Vérteszőlős térsége)
Cím:   100-as sz. főút, Tata elkerülő szakasz, közmű, környezetvédelem, talajmechanika
Cím:   100-as sz. főút, Tata elkerülő szakasz, közmű, környezetvédelem, talajmechanika
Cím:   Az 1970-1985 közötti hosszú távú időszakra vonatkozó területfejlesztési javaslat.
Cím:   1973. évben végzett keresztmetszet vizsgálatok. "A tercier ágazatok területi fejlesztésének normatív és számítástechnikai megalapozása." című kutatási munkához. II. rész. 3. fejezet.
Cím:   Az 1974 évi dokumentáció, angol. A termálvíz idegenforgalmi, üdülési hasznosításának tervezésével kapcsolatos munkák.
Cím:   1980. évi területi energiafelhasználás
Cím:   Az 1981-2000. évekre szóló hosszú távú tervező munkába tartozó kutatási feladatok. Az aprófalvakban és tanyákon élő népesség ellátásának lépéstartási problémái az életkörülmények általános fejlődése következményeként.
Cím:   A "2000 év Magyarországon - A magyar építészet 1000 éve" című modellkiállítás - kiadványának elkészítése
Cím:   2003. évi XXVI. Törvény térképmellékletei
Cím:   A 2007-2013 tervezési időszakra vonatkozóan a Tisza fejlesztésére vonatkozó EU-s program előkészítése - előkészítő szakasz
Cím:   A " Duna térség területrendezési tanulmánya " című szerződés keretében végzett: A területrendezési tervezés nemzetközi együttműködéséből adódó feladatok.
Cím:   Kaposvár, Kisgát részletes rendezési terv I.ütem.
Cím:   Leninváros. Javaslat a II. 15 éves lakásépítési területek kiválasztására. A II. 15 éves lakásépítési program előkészítése.
Cím:   A termálvízre alapozott üdülés és idegen forgalom fejlesztési javaslata. Regionális fejlesztési tervezés, UNDP HUN/71/511 projekt. Magyar nyelvű.
Cím:   Városrendezési szakvélemény a 6 számú I.rendű főút bevezetető szakaszának XI.kerületi nyomvonal változatáról.
Cím:   VISION-PLANET program 1998.évi munkái.
Cím:   A Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása
Cím:   A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása - Javaslat 2006. december
Cím:   A Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosító javaslata
Cím:   A Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosító javaslata
Cím:   A Balaton regionális környezetvédelmi kutatása OKKFT A-12. program 5. sz. alprogramja keretében kidolgozott "A zártkertek területfelhasználásának megváltozásából eredő problémák elemzése, a szabályozások hatékonysága, intézkedések megalapozása" kutatási témáról. Zárójelentés
Cím:   A budapesti agglomeráció déli térségének fejlesztési koncepciója, egyeztetett tervezet
Cím:   A dunai víziturizmus fejlesztésének lehetősége és javaslata.
Cím:   A kulturális örökség védelme a területrendezési tervezésben
Cím:   A nemzetközi vízi turizmus fejlesztési koncepciója - tanulmányterv
Cím:   A stratégiai környezeti vizsgálatáról általában - tájékozató
Cím:   A Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő Rendszer (T-MER) továbbfdejlesztése
Cím:   A területrendezési szabályozási elhatározások érvényesítését célzó 1996. évi XXI. törvényi előírás-kiegészítés gyakorlati ellenőrzése
Cím:   A típusú részletes rendezési tervek gazdaságossági elemzésének módszertana. 1. A beruházás költségelemzése.
Cím:   "A" típusú részletes rendezési tervek gazdaságossági elemzésének módszertana. 2. Alternatíva típusok költségelemzése.
Cím:   A Tisza térség területrendezési tanulmányterve 2005
Cím:   A Tisza térség területrendezési tanulmányterve - egyeztetési anyag
Cím:   A Tisza térség területrendezési tanulmánytervének aktualizálása
Cím:   A Tisza térség területrendezési tanulmánytervének aktualizálása
Cím:   A tiszai viziturizmus fogadási feltételeinek és a magyarországi Tisza szakasz vizitúrisztikai fejlesztésének lehetőségei.
Cím:   A Tisza-tó térség területfejlesztési koncepciója - egyeztetési anyag
Cím:   A "Tokaji borvidék" kultúrtáj világörökség kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt jelölési dokumentációja
Cím:   A V / C európai közúti folyosó legetséges változatainak makrogazdasági elemzése
Cím:   A Vásárhelyi Tervvel összefüggő tájhasználat-váltás gazdasági modellezése a bodrogközi mintaterülten
Cím:   Abony, Pest megye településeinek építészeti értékvizsgálata.
Cím:   Abony, Törökszentmiklós, Kisújszállás településeken a 4. sz. főút forgalmi tanulmányterve
Cím:   Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld településcsoport, általános rendezési terv - előkészítő vizsgálat
Cím:   Ábrahámhegy, Balatonrendes településcsoport általános rendezési terv.
Cím:   Ábrahámhegy, komplex zártkert rendezési terv - program, munkarész
Cím:   Ábrahámhegy, komplex zártkert rendezési terv - vizsgálatok
Cím:   Ábrahámhegy, Salföld. általános rendezési terv koncepció. Munkaközi anyag.
Cím:   Ábrahámhegy- Salföld, Összevont rendezési terv.
Cím:   Ábrahámhegy, Salföld települések összevont rendezési terve
Cím:   Ábrahámhegy, tervmódosítás a komplex zártkert rendezési tervhez
Cím:   Ábrahámhegy vízpart-rehabilitációs tanulmányterve - vizsgálat, egyeztetési terv, rendelet, tervlapok
Cím:   Ács község külterületi szerkezeti és szabályozási terv.
Cím:   Ács, külterületi szerkezeti és szabályozási terv
Cím:   Ács nagyközség külterületszabályozási terv
Cím:   Ács, Pénzásás dűlő (hrsz.: 0118). Telephely javaslat.
Cím:   Adatbank, mint a területi információrendszer operatív egysége (3.sz. melléklet)
Cím:   Adatfelmérés Miskolc iparának és építőiparának szelektív és intenzív fejlesztéséhez.
Cím:   Adatfelmérés Miskolc iparának és építőiparának szelektív és intenzív fejlesztéséhez.
Cím:   Adatszolgáltatás a Hortobágy tájegység regionális és tájrendezési terve környezet értékeléséhez.
Cím:   Adatszolgáltatás Bagolyvár közműellátás
Cím:   Adottságok, fejlesztési lehetőségek a dél-nógrádi térségben.
Cím:   Adottságok, fejlesztési lehetőségek a Dél-nógrádi térségben II. Részjelentés.
Cím:   Agárd - Dinnyés tópart horgászfalu részletes rendezési terv.
Cím:   Agárd - Gárdony felméréskiegészítés
Cím:   Agárd, a Ferroglobus Kemping külső kiviteli terve.
Cím:   Agárd, a Ferroglobus kemping tervezett épületének szerkezeti műleírása.
Cím:   Agárd, a kemping főépületének kiviteli terve.
Cím:   Agárd, Áchim András u. részletes rendezési terv.
Cím:   Agárd, Áchim András utca részletes rendezési terv.
Cím:   Agárd, Budapest VII. kerületi üdülőtábor közösségi épülete
Cím:   Agárd, "D" szabályozási beépítési terv
Cím:   Agárd, Dél részletes rendezési terv.
Cím:   Agárd dél sorházak tanulmányterv.
Cím:   Agárd Dél. Szabályozási terv és beépítési tervvázlat.
Cím:   Agárd, Dél zártsorú lakóépület kiviteli terv
Cím:   Agárd Dél zártsorú lakóépület kiviteli terve.
Cím:   Agárd, déli terület komplex terv, közműtervek
Cím:   Agárd, Dinnyés - tópart 7509/10 hrsz. Kiviteli terv.
[1-100]
[1-] [101-] [201-] [301-] [401-] [501-] [601-] [701-] [801-] [901-]
[1-] [1001-] [2001-] [3001-] [4001-] [5001-] [6001-] [7001-] [8001-] [9001-]
[1-] [10001-]
Monguz 2.3.0 (c) iKron Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & iKron Kft.