Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek
?


Földrajzi név - tárgyi melléktétel:   Magyarország
Cím:   25 éves a szocialista építésügy
Cím:   100 éve született Mendöl Tibor
Cím:   442-es számú közlekedési út, közlekedési balesetnél keletezett tűz során szennyeződött talajminták fizikai és kémiai vizsgálata
Cím:   1567/2015. Korm. határozat végrehajtásával összefüggő feladatok
Cím:   1867-1965, cento anni architettura ungherese
Cím:   1994-2014 közötti 20 alkalommal rendezett Széchy Károly emlék-előadóülések összefoglaló dokumentumai
Cím:   3313. számú létesítmény talajvízmintáinak vegyvizsgálata
Cím:   7056/C kísérleti munka
Cím:   A differenciál termoanalízis (DTA) szerepe a talajminősítésben
Cím:   A fotogrammetria és a városmérés
Cím:   A földtani kutatás módszertana és a cement és mészipari földtani nyersanyagok kondicionálása
Cím:   A gazdaság térszerkezete és a városhálózat néhány sajátossága a két világháború közötti Magyarországon
Cím:   A helyszíni és laboratóriumi talajmechanikai vizsgálatok gépesítése és korszerűsítése
Cím:   A hőntartásos ételtartósítási módszer nagyüzemi bevezethetőségének vizsgálatai, az országos elterjesztéshez szükséges információs anyag összeállítása
Cím:   A kéregpakettes építés méretpontossági követelményei
Cím:   A korrózióvédelmi szabályozás fejlesztését megalapozó kutatási tevékenység, KGST szabványok előkészítése
Cím:   A különböző cementfajták, betonok DTA vizsgálatainak lehetőségeiről
Cím:   A magyar art deco építészet
Cím:   A magyar parasztház
Cím:   A megengedett talajfeszültségeknek az építmény alatt megtűrt süllyedésekkel, süllyedéskülönbségekkel való kapcsolatba hozatala
Cím:   A STABIMENT FS 1 fagyásgátló adalékszerrel készült próbatestek acélbetéteinek veszélyeztetettségi korróziós vizsgálata
Cím:   A szabatos hosszmérő eszközök prototípusainak elkészítése tárgyú műszaki fejlesztési feladat munkanaplója
Cím:   A szecessziótól napjainkig
Cím:   A szépítő bizottmánytól napjainkig (1808-tól napjainkig)
Cím:   A talajmechanikai és mérnökgeológiai nyilvántartás fejlesztése
Cím:   A talajmechanikai és mérnökgeológiai nyilvántartás fejlesztése
Cím:   A talajmechanikai és mérnökgeológiai nyilvántartás fejlesztése (zárójelentés)
Cím:   A településcsendvédelem település- és környezetrendezési eszközei, valamint módszerei
Cím:   A termálvíz idegenforgalmi-, üdülési hasznosításának tervezésével kapcsolatos munkák
Cím:   A termálvízhasznosításra vonatkozó tervezés előkészítése
Cím:   A területrendezési tervek érvényesítésének hatásai
Cím:   A Tisza térség területrendezési tanulmánytervének aktualizálása
Cím:   A vakolt homlokzatképzések műszaki nyilvántartása
Cím:   Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés
Cím:   Agyagtalajok fizikai- és kolloidkémiai összefüggéseinek vizsgálata
Cím:   Agyagtalajok fizikai- és kolloidkémiai összefüggéseinek vizsgálata
Cím:   Agyagtalajok fizikai- és kolloidkémiai összefüggéseinek vizsgálata
Cím:   Aktivátorok
Cím:   Alapozás alápincézett területen
Cím:   Alapozás és felszerkezet együttdolgozása silók mozgáskomponenseinek számítása
Cím:   Alapozási számítások gépesítése
Cím:   Alapozási talajmechanikai szakvélemények készítése
Cím:   Alapozások és felszerkezetek együttdolgozásának hatékonysága a süllyedésszámításban. Hazai panelos lakóépületek süllyedésméréseinek komplex elemzése a magyar-szovjet együttműködés keretében
Cím:   Alapozások geotechnikai előkészítése
Cím:   Alapozások helyzetfeltárása
Cím:   Alapozások műszaki-gazdasági vizsgálata lakóépületek alapozási költségeinek elemzése
Cím:   Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei
Cím:   Állandó talajvízszint észlelő kutak vízjárás törvényszerűségeinek maghatározása a harmadik 5 éves terv lakásépítési Körzeteiben a vízmentes építési idő meghatározása céljából
Cím:   Állványok, zsaluzatok, dúcolások
Cím:   Almásneszmély
Cím:   Alpár Ignác Tudományos Konferencia elhangzott előadásai
Cím:   Alumíniumszerkezetek korrózióvédelme
Cím:   Andor Béla (1937-2005)
Cím:   Anyagok fizikai ? kolloidkémiai összefüggéseinek vizsgálata
Cím:   Anyagok fizikai-kolloidkémiai összefüggéseinek vizsgálata
Cím:   Az arany ember
Cím:   Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza
Cím:   Ásványvizek és gyógyvizek
Cím:   Átépítés
Cím:   Atlas Hungaricus
Cím:   Atlasz plusz
Cím:   Atlasz plusz
Cím:   Atomerőművek tervezésének szeizmikus és dinamikus vonatkozásai
Cím:   Automatikus darupálya mérés
Cím:   Az akcióterületi terv módszertana és a városfejlesztő társaság
Cím:   Az ÉGÁ-ban tárolt statikus és más szondázással és fúrással kapott mechanikai adatok feldolgozása. Árvízvédelmi gátak megelőz vizsgálata statikus szondával
Cím:   Az elektroozmotikus talajszilárdítás helyzete Magyarországon
Cím:   Az Építési Geotechnikai Adattár 1981. évi igénybevétele
Cím:   Az Építési Geotechnikai Adattár 1982. évi igénybevétele
Cím:   Az Építési Geotechnikai Adattár fejlesztése
Cím:   Az ivóvíz jód, bróm, fluortartalmának értékelése
Cím:   Az országos párolgásmérő kádhálózat első eredményei
Cím:   AZ Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata
Cím:   Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata, a törvénymódosítás szakmai előkészítése - 2005-2008
Cím:   Az országos területrendezési terv felülvizsgálata, a törvénymódosítás szakmai előkészítése 2005-2008
Cím:   Az országos területrendezési terv felülvizsgálata, a törvénymódosítás szakmai előkészítése 2005-2008
Cím:   Az országos területrendezési terv felülvizsgálata, a törvénymódosítás szakmai előkészítése 2005-2008
Cím:   Az országos területrendezési terv felülvizsgálata, a törvénymódosítás szakmai előkészítése 2005-2008
Cím:   Az országos területrendezési terv felülvizsgálata, a törvénymódosítás szakmai előkészítése 2005-2008
Cím:   Az országos területrendezési terv felülvizsgálata, a törvénymódosítás szakmai előkészítése 2005-2008
Cím:   Az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálata 2005-2008 módosító javaslata
Cím:   Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálata 2011-2013
Cím:   Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításának megalapozása - Előkészítő fázis 2011-2013
Cím:   Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai
Cím:   A Balkán és Magyarország
Cím:   Barátság kőolajvezeték talajkorróziós vizsgálata
Cím:   Barlangtúrák 8 országban
Cím:   A barokk Magyarországon
Cím:   Das Bauernhaus in Österreich-Ungarn
Cím:   Beépített kőszerkezetek állapotának meghatározása
Cím:   Beluszky Pál műveinek bibliográfiája 1959-2006
Cím:   A bélyeges téglák
Cím:   A bélyeges téglák II.
Cím:   Bérrendszer, bérszerkezet Magyarországon és Ausztriában
Cím:   Best of Urbanisztika
Cím:   Beton és vasbeton épületek és építmények korróziója és korrózióvédelme
Cím:   Beton és vasbeton épületek és építmények korróziója és korrózióvédelme
Cím:   Beton és vasbeton épületek és építmények korróziója és korrózióvédelme
Cím:   Beton és vasbeton épületek és építmények korróziója és korrózióvédelme
Cím:   Beton és vasbeton épületek és építmények korróziója és korrózióvédelme
[1-100]
[1-] [101-] [201-] [301-] [401-] [501-] [601-] [701-]
Monguz 2.3.0 (c) iKron Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & iKron Kft.