Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek
?


Tárgyszó:   műszaki fejlesztés
Cím:   Az 1:5000 és 1:2000 méretarányú város- és községrendezési célokat szolgáló alaptérképek készítéséhez
Cím:   50 méter körüli átmérőjű körcsarnokok geodéziai munkái
Cím:   1975. évi kutatási statisztika
Cím:   A mikrocölöpök hazai alkalmazása
Cím:   A VUIS-P szisztéma szerinti cölöp-próbaterhelési módszer hazai alkalmazásának bevezetése
Cím:   Acél korróziós vizsgálata beton adalékszerek alkalmazása mellett
Cím:   Alapozási indulószint fejlesztés I.
Cím:   Az alapozási-talajmechanikai szakvélemények dokumentálásának korszerűsítése a számítástechnikai szempontok figyelembevételével
Cím:   Alsóbbrendű vonalas létesítmények talajvizsgálata
Cím:   Alsógeodéziai programcsomag
Cím:   Alumínium anyagú csapadékvíz elvezető szerkezetek széleskörű alkalmazásának helyzetfelmérése, kivitelezési és tervezési segédlet készítése
Cím:   Alumíniumszerkezetek korrózióvédelme térelhatároló szerkezetek kezeletlen alumínium lemezből
Cím:   Anyagok talajmechanikai célú kolloidkémiai vizsgálatához
Cím:   Atomerőmű építésével kapcsolatos geodéziai munkák tipizálása
Cím:   Az Építési Geotechnikai Adattár számítógépének beruházási javaslata
Cím:   Bauxitbeton szerkezetű épületek megerősítésének tervezése számítógépes programmal
Cím:   Beépített kőszerkezetek állapot-meghatározása és helyreállítása
Cím:   Beépített teherhordó kőszerkezetek állapotának szakvizsgálatára és az eredmények értékelésére
Cím:   Benoto rendszerű cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Benoto rendszerű és rövid fúrt cölöpök próbaterhelése
Cím:   Benoto, Soil-Mec és VUIS rendszerű, valamint nagyátmérőjű fúrt, közönséges fúrt, kónikus és injektor cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Beton és vasbeton épületek korróziója és korrózióvédelme (XI. számú KGST téma)
Cím:   Beton és vasbeton szerkezetek korrózióvédelme festék és vastagbevonat rendszerekkel
Cím:   Beton, vasbeton és acélanyagú építményszerkezetek korróziós vizsgálatából készített szakvélemények tartalmi követelményrendszere
Cím:   Cölöp próbaterhelések gyűjteménye
Cím:   Cölöp próbaterhelések gyűjteménye
Cím:   Cölöp próbaterhelések gyűjteménye
Cím:   Cölöp próbaterhelések gyűjteménye
Cím:   Cölöp próbaterhelések gyűjteménye
Cím:   Cölöp próbaterhelések gyűjteménye
Cím:   Cölöp próbaterhelések gyűjteménye
Cím:   Cölöp próbaterhelések gyűjteménye
Cím:   Cölöp próbaterhelések gyűjteménye
Cím:   Cölöp próbaterhelések gyűjteménye
Cím:   Cölöp próbaterhelések gyűjteménye
Cím:   Cölöphatárteherbírás számítása építmények alapozásához
Cím:   Cölöpök határteherbírásának meghatározása
Cím:   Cölöpök teherbírásának előrebecslése a próbaterhelési eredmények gyűjteménye alapján
Cím:   Cölöpöző berendezések és technológiák paraméterei
Cím:   Csavarcölöp alapozás fejlesztési eredményei
Cím:   Csőcölöpök bevezetése
Cím:   Csúszásveszélyes rézsűk biztosítására szolgáló szivárgó támbordarendszerek méretezésének módszere
Cím:   Darupályák építéséhez és felújításához szükséges méréstechnikai vizsgálatok, rajzi munkarészek és kiértékelések
Cím:   Darupályák építéséhez és felújításához szükséges méréstechnikai vizsgálatok, rajzi munkarészek és kiértékelések
Cím:   Darupályák kitűzése és ellenőrzése
Cím:   Eger, Pécs, Szekszárd, Szentendre, Nagymaros és Ostoros VII. ötéves tervi pinceprogramjának műszaki-pénzügyi előirányzata
Cím:   Egységes irányelvek és metodika kidolgozása biológiai károsításnak kitett faanyagú épületszerkezetek vizsgálatára, szakvéleményezésére
Cím:   Egységes mérési módszer épületek, épületszerkezetek hőfizikai paramétereinek termográfiás vizsgálatára
Cím:   Egységes mérési módszer épületek, épületszerkezetek hőfizikai paramétereinek termográfiás vizsgálatára
Cím:   Egységesített matematikai-statisztikai programcsomag Compucorp 327 típusú kisszámítógépre
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelés
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelése
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelése
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Előregyártott vert vasbeton, valamint VUIS rendszerű és injektor cölöpök próbaterhelési eredményeinek gyűjteménye
Cím:   Az emberi tevékenység hatása a természetes vízkészletekre
Cím:   Építésföldtani-talajmechanikai komplex állapottérképek szerkesztése városrendezési célokra
Cím:   ÉPÍTÉSHIDROLÓGIAI TÉRKÉPEZÉS, Talajvízadatok gyűjtése és feldolgozása, építéshidrológiai kutatások
Cím:   ÉPÍTÉSHIDROLÓGIAI TÉRKÉPEZÉS, Talajvízadatok gyűjtése és feldolgozása, építéshidrológiai kutatások
Cím:   Építési alapozása tapasztalatok
Cím:   Építési alapozása tapasztalatok, Benoto rendszerű, Soil-Mec rendszerű, nagyátmérőjű fúrt, valamint VUIS rendszerű közönséges fúrt, injektor és kónikus cölöpök próbaterhelése
Cím:   Az Építési Geotechnikai Adattár adatainak számítógépes feldolgozása, Adatfeltételek megteremtése
Cím:   Építési nyersanyagok, kőzetek, talajok korszerű gyors vegyvizsgálata
Cím:   Építmények rekonstrukciós ás fenntartási munkáival kapcsolatos alapozási eljárások összefoglaló rendszerezése és értékelése
Cím:   Építmények rekonstrukciós és fenntartási munkáival kapcsolatos alapozási eljárások összefoglaló rendszerezése és értékelése
Cím:   Építmények süllyedésének mérése és értékelése
Cím:   Építőanyagipari homokos kavics előfordulások kutatási eredményeinek számítástechnikai értékelése
Cím:   Építőipari ásványi nyersanyagok kutatásának és készlet-meghatározásának irányelvei
Cím:   Építőipari geodéziai kutatások, félautomatizált felmérési, térképezési rendszer közművezetékek alaptérképeihez
Cím:   Építőipari gépek korrózióvédelme, üzemközi és tartós korrózióvédelem
Cím:   Építőipari műanyag szigetelőanyagok penészállóságának megállapítása
Cím:   Az építőipari műanyagok penészállósági vizsgálata
Cím:   Épületek billenésvizsgálata
Cím:   Épületek dőlésirányának és süllyedésnagyságának meghatározása szintezési eredményekből
Cím:   Épületek külső térelhatároló szerkezetének hő- és páratechnikai vizsgálata, számítógépes értékelése és utólagos hőszigetelése
Cím:   Épületek térszíni alaplemez-ágyazatának ellenőrzése
Cím:   Épületek, utcasorok rekonstrukciójához, tatarozásához fotogrammetriai kiértékelés és számítások
Cím:   Épületkárok talajmechanikai vizsgálata
Cím:   F-101 típusú épületek Franki cölöpalapozása
Cím:   F-101 típusú épületek résfalas alapozása
Cím:   Faanyagvédelem a faszerkezetek tervezéséhez új létesítményeknél és rekonstrukcióknál
Cím:   Fejlesztési koncepció a Fenntartási építés fejlesztése ágazati célprogram részére
Cím:   Fejlesztési koncepció a Fenntartási építés fejlesztése ágazati célprogram részére
Cím:   Felszíni vizek derítése kombinált vegyszeres eljárással
Cím:   Felszínmozgás veszélyes területek vizsgálati és műszaki védekezési módszerei
Cím:   A feltöltésen való alapozás és alapozásra alkalmas feltöltés tervezésére
Cím:   Feszültség- és süllyedésszámítás a szuperpozíció figyelembevételével
Cím:   Flexibilis kéménycsövek gyakorlati alkalmazása, tervezési és kivitelezési segédlet készítése
Cím:   Folyékony, iszapszerű és szilárd hulladékok továbbkezelés szempontjából való toxikológiai minősítése
[1-100]
[1-] [101-] [201-]
Monguz 2.3.0 (c) iKron Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & iKron Kft.