Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek
?


Testületi név:   Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium
Cím:   80 és 120 férőhelyes általános iskolai diákotthon tervpályázat 1971
Cím:   A 80 és 120 fős általános iskolai diákotthonok 1971. évi tervpályázatának díjazott és megvett tervei
Cím:   A Mátra-Bükk üdülőterület rendezési terve
Cím:   A Ráckevei (Soroksári) Duna üdülőkörzet regionális rendezési és vizsgazdálkodás fejlesztési terve
Cím:   Alapozási célprogram OMFB támogatása keretében végzendő feladatok. Süllyedésmérés
Cím:   Az alsó Dunaszakasz fejlesztésének gazdasági - műszaki koncepciója
Cím:   Baranya megye településhálózatfejlesztési terve
Cím:   Blokkos lakóépület tervcsalád tervpályázat
Cím:   Budapest, XI. ker., Fehérvári úti ÉVM Munkásszálló, D szárny (építészet)
Cím:   Csavarcölöp alapozás fejlesztési eredményei
Cím:   Eger, Pécs, Szekszárd, Szentendre, Nagymaros és Ostoros VII. ötéves tervi pinceprogramjának műszaki-pénzügyi előirányzata
Cím:   Egységes nyilvántartási térkép bevezetése országos területfelhasználási információrendszer céljára
Cím:   Előterjesztés az Állami Tervbizottság részére a kiemelt műemléki értékű kastélyok és egyéb nagyobb várak (Buda, Eger, Esztergom, Sárospatak, Sopron, Veszprém, Visegrád) felújítási és hasznosítási programjának munkáiról
Cím:   A házgyári építésmód szervezési irányelvei 1. köt.
Cím:   A házgyári építésmód szervezési irányelvei 2. köt.
Cím:   A házgyári építésmód szervezési irányelvei 3. köt.
Cím:   Irányelvek előre gyártott cölöpsapka és gerendarács alkalmazására alagútzsalus épületeknél
Cím:   Jelentés a kísérleti építkezések IV. ötéves tervidőszakáról
Cím:   Kaposvár, városközpont tervpályázata
Cím:   Lakóterületi kettős rendeltetésű gépkocsitároló
Cím:   Magyar- Jugoszláv határmenti üdülőterületek rendezési koncepciója - Duna-menti térség
Cím:   Magyarország környezetének állapota
Cím:   Magyarország településhálózatfejlesztési tanulmányterve, II. kötet
Cím:   Mintatervek és ajánlások termálfürdőtelepek fejlesztéséhez
Cím:   Műszaki-pénzügyi előirányzat az egeri, pécsi, szekszárdi, szentendrei, Budapest Főváros XXII. kerületi nagymarosi és ostorosi pincemunkálatok 1988. évi programjához
Cím:   Országos településhálózatfejlesztési koncepció
Cím:   Országos tervpályázat - Házgyári termékekből épülő lakótelepek korszerűközműellátása közműalagutas-közműfolyosós rendszerrel
Cím:   Országos Vezető Módszertani Szociális Otthon tervpályázat 1971
Cím:   Összefoglaló jelentés Eger, Pécs, Szekszárd és Szentendre VI. ötéves tervi pinceprogramjának teljesítéséről
Cím:   Panelos lakóépületek egyes alrendszereinek (fogadószint, alapozás stb.) fejlesztése
Cím:   Szombathelyi Képtár tervpályázat 1977
Cím:   Tanulmány a balatoni háttérterületek hasznosítására a 2020/1986. XI. 27./ számú minisztertanácsi határozat III/9. pontja foglalt feladat végrehajtására
Cím:   Téglaszerkezetű épületek részletrajzai
Cím:   Települések komplex közművesítése konferencia
Cím:   A termálvízre alapozott üdülés és idegenforgalom I. ütemben, 1985-ig javasolt fejlesztésének műszaki-gazdasági terve
Cím:   A termálvízre alapozott üdülés és idegenforgalom távlati fejlesztési koncepciója
Cím:   A termálvízre alapozott üdülés és idegenforgalom távlati fejlesztési koncepciója
Cím:   Tervezési segédlet és irányelv a közcsatornába nem kerülő települési hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására
Cím:   Tervezési-gazdasági körzetek közép távú (1976-1981) fejlesztésének koncepció javaslata
Cím:   Tervezési-gazdasági körzetek közép távú (1976-1991) fejlesztésének koncepció javaslata
Cím:   Várfalak, tám- és bélésfalak biztosítatlan partfalak vizsgálata és helyreállítása
Cím:   Velencei tavi fejlesztési program
Cím:   Velence-tavi központi fejlesztési program előterjesztés módosítása
Monguz 2.3.0 (c) iKron Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & iKron Kft.