Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
Üzenetek
?


Testületi név:   Közúti Beruházó Vállalat
Cím:   1 sz. főút és 8101 j. út forgalomszabályozási terve
Cím:   1 sz. főút forgalomelterelési terve Tatabánya II. csomópont térségében
Cím:   2. sz. főút Budapest-Vác (12. sz. főút) (13,0-47,0 kmsz.) között 2. szakasz: Vác elkerülése (34,0-47,0 kmsz.)
Cím:   2. sz. főút Dunakeszi elkerülő szakaszának műszaki-gazdasági vizsgálata
Cím:   2. sz. főút kapaszkodósávok létesítése a 39+094 - 43+466 km szelv. közötti szakasz. Építési terv. Módosított terv
Cím:   3 sz. főközlekedési út végleges kisajátítása
Cím:   3 sz. főút 73,7 - 80,2 km sz. közötti szakaszán a lassújármű forgalom részére épülő párhuzamos út
Cím:   3 sz. főút a 73+700 - 80+200 km sz. közötti szakaszán a lassújáratú forgalom részére épülő párhuzamos út egyesítetti terve
Cím:   3 sz. főút a 73,7 - 80,2 km sz. közötti szakaszán a lassújáratú forgalom részére épülő párhuzamos út egyesített engedélyezési és építési terve
Cím:   3 sz. főút négysávosítása a 73,8 - 80,2 km sz. közötti szakasz
Cím:   3 sz. főút törzskönyve a 73+725 - 79+075 km sz. között
Cím:   4. sz. főút korszerűsítése a 220+300-222+270 km sz. között, Bejárási terv
Cím:   4. sz. főút Szolnok elkerülő szakasza a 90+590-103+500 kmsz között
Cím:   4.sz. főút 220+300-222+280 km sz.közötti szakasz
Cím:   4.sz. főút egyszerűsített kisajátítás és építési tilalma a 220+300-222+280 km sz.közötti szakasz
Cím:   4.sz.főút 220+300-222+270 km sz. közötti szakasz korszerűsítése
Cím:   A 6. sz. fkl. út 13+760 km sz.-ben és a MÁV Bp.-Székesfehérvár vv. 135+56,8 hm szelvényében építendő gyalogos aluljáró
Cím:   6. sz. fkl. út 139+704 km szelv.-ben épülő Sió-híd
Cím:   6. sz. fkl. út 139+704 km szelvényében építendő Sió híd
Cím:   6. sz. fkl. út 139+704 km szelvényében építendő Sió-híd
Cím:   6. sz. fkl. út 140+176 km szelv.-ben a szekszárdi delta csomópontban építendő felüljáró
Cím:   6. sz. fkl. út 140+162 km sz.-ben tervezett közúti felüljáró talajvizsgálata
Cím:   6. sz. fkl. út 140+162 km sz.-ben tervezett közúti felüljáró talajvizsgálata
Cím:   6. sz. főút 13+750 km sz.-ben építendő XXII. ker. Kolozsvári u.-ban gyalogos aluljár
Cím:   6. sz. főút bevezető szakasz tanulmányterve
Cím:   6. sz. főút budapesti bevezető 2. szakasz 7,0-11,3 kmsz. között
Cím:   6. sz. főút budapesti bevezető szakasz 7,00-13,00 kmsz. között "A" fázis. Környezeti hatástanulmány
Cím:   6. sz. főút budapesti bevezető szakasz, felüljáró a MÁV Bp.-Pusztaszabolcs, Bp.-Székesfehérvár v.v. iparvágányok és a 6. sz. út korr. felett
Cím:   6. sz. főút budapesti bevezető szakasza
Cím:   6. sz. főút budapesti bevezető szakasza. Hídépítés, tanulmányterv
Cím:   6. sz. főút budapesti bevezető szakasza. Víz-csatorna kiváltások
Cím:   6.sz. főút Nagytétényi korrekciója tanúlmányterv
Cím:   6.sz. főút Nagytétényi korrekciós szakaszának Tanulmányterve
Cím:   8. sz. főút 46+285 - 46+223 km szelv.-ben lévő veszprémi völgyhidak javítóállványa
Cím:   8. sz. főút 46+285 - 46+423 km sz.-ben lévő veszprémi völgyhidak javítóállványa
Cím:   25 sz. fkl. út Egri átkelési szakasz róckapu téri közúti felüljáró
Cím:   25. út egri átkelési szakaszán Közúti útbaigazítási táblák
Cím:   35. sz. főút. Tisza-híd korszerűsítéséhez mezőgazdasági művelés alóli kivonás
Cím:   35/a jelű főút 5+340-6+980 kmsz között Tiszapalkonyai Tisza-híd csatlakozó útjai építési tervének talajvizsgálata, jobbpart
Cím:   35/a jelű főút 7+352 kmszben tervezett Tiszapalkonyai Tisza-híd. Engedélyezési terv
Cím:   35/a jelű főút 7+500-13+500 kmsz között Tiszapalkonyai Tisza-híd csatlakozó útjai építési tervének talajvizsgálata, balpart
Cím:   35/a sz. főút 6+989-7+504 kmsz. között ép. Tiszapalkonyai Tisza-híd. Mederpillér betonozó és kőelhelyező állvány
Cím:   35/a sz. főút 6+989-7+504 kmsz. között ép. Tiszapalkonyai Tisza-híd, mederpillér dúcolás
Cím:   35/a sz. Leninváros-polgári főút 6+701,8 kmszben ép. ÉVIZIG úti felüljáró
Cím:   35/a sz. Leninváros-polgári főút 8+937 kmszben ép. Királyéri Főcsatorna híd
Cím:   35/a út 6+989-7+504 kmsz közötti Tiszapalkonyi Tizsa-híd. Emelési segédszerkezetek
Cím:   35/a út 6+989-7+504 kmsz közötti Tiszapalkonyi Tizsa-híd. Mederhíd építési technológia
Cím:   42 sz. út 41+760 km sz.-ben épülő Berettyó híd
Cím:   43. sz. főút korszerűsítése a 29+260-33+052,64 km sz. között, Makó átkelési szakasz
Cím:   44. sz. út 120+502,24 kmsz.-ben tervezett MÁV híd Gyula-i hídfő támfalának talajvizsgálata
Cím:   46 sz. főút,44+100 km sz.-ben építendő gyomaendrődi Hármas-Kőrös híd
Cím:   46 sz. főút, gyomaendrődi Hármas-Kőrös hídhoz szükséges útkorrekció. Bejárási terv
Cím:   51. sz. főút Dunaharaszti elkerülő szakasz. Vízépítés elvi vízjogi engedélyhez eng. terv
Cím:   51 sz. főút Dunaharasztit elkerülő szakasz
Cím:   51 sz. út Dunaharaszti elkerülő szakasz
Cím:   51 sz. út Dunaharasztit elkerülő szakasz
Cím:   51. sz. út Dunaharasztit elkerülő szakasza
Cím:   51 sz. út Dunaharasztit elkerülő szakasza
Cím:   51. sz. út Dunaharasztit elkerülő szakasza
Cím:   51. sz. út Dunaharasztit elkerülő szakasza
Cím:   51. sz. út Dunaharasztit elkerülő szakasza 14+900-22+300 km szelv. között
Cím:   55. sz. főút Bátaszék-Baja útépítési műszaki tanulmány
Cím:   55. számú főút Bátaszék-Baja vízépítési terve, műszaki tanulmány
Cím:   55.sz út 106+471,50 km szelv.-ben lévő híd átépítése
Cím:   55.sz út 106+471,50 km szelv.-ben lévő híd átépítése /Vázlatterv/
Cím:   55.sz út 108+465 km szelv-ben lévő híd átépítése /Vázletterv
Cím:   55.sz út 109+589,50 km szelv.-ben lévő híd átépítése /Vázlatterv
Cím:   55.sz.út 108+465 km szelvényében lévő Híd átépítése
Cím:   55.sz.út Híd átépítése
Cím:   Az 59. sz. főút - 54. sz. út közötti szakaszának környezetvédelmi szakvéleménye
Cím:   65. sz. főút négynyomúsítása a 83+821,8 kmszben, Pálffy-patak híd szélesítése
Cím:   65. sz. főút négynyomúsítása a 83+821,8 kmszben, Pálffy-patak híd szélesítése. Jóváhagyott
Cím:   65. sz. főút négynyomúsítása, támfal terve
Cím:   65. sz. főút négynyomúsításának egyszerűsített pótkisajátítása
Cím:   65. sz. főút siófoki átkelés négynyomúsítása
Cím:   65. sz. főút siófoki átkelés négynyomúsítása /83+625-84+513/
Cím:   65. sz. főút siófoki átkelés négynyomúsítása /83+780-84+513/
Cím:   65. sz. főút siófoki átkelés négynyomúsítása. Előterv
Cím:   65. sz. főút siófoki átkelés négynyomúsítása. Engedélyezési terv
Cím:   67. sz. út 27+291 kmszben végzett burkolat és talajfeltárásról
Cím:   70/A út Siófok nyugati kivezetése
Cím:   82-83. sz. főút közös győri bevezető szakasz Kálvária úti csp. jelzőlámpás forgalomszabályozása
Cím:   82-83. sz. főút közös győri bevezető szakasza Környezetvédelmi szakvélemény
Cím:   82-83. sz. főút közös győri bevezető szakaszának villamos tervei
Cím:   82-83. sz. főutak győri közös bevezető szakasza
Cím:   82-83. sz. főutak győri közös bevezető szakasza 78+893,5 - 75+300 km sz. között
Cím:   82-83. sz. utak győri felüljárójának építésével kapcsolatos MÁV és GYSEV távközlési és biztosítóberendezési kábelek védelme Kiviteli terv
Cím:   85. sz. főút 0,2-1,3 km sz. korszerűsítése
Cím:   099-291/T jelű létesítmény átemelők és ellenőrzőaknák átalakítása
Cím:   099-291/T jelű létesítmény gurulóutak Pálya és víztelenítési tervek
Cím:   099-291/T jelű létesítmény irányítástechnikai alépítmények
Cím:   100-as főút területrendezése 24+050 - 56+240 km szelvény között
Cím:   195-190 jelű létesítmény D.KIRA
Cím:   195-190 jelű létesítmény D.TIRA
Cím:   195-190 jelű létesítmény É.KIRA
Cím:   195-190 jelű létesítmény É.TIRA
Cím:   195-190 jelű létesítmény Ö.IRA
Cím:   195-190 jelű létesítmény PELENGÁTOR
Cím:   195-190 jelű létesítmény URH
Cím:   220-92-45 és 220-92-48 jelű létesítmények
[1-100]
[1-] [101-] [201-] [301-] [401-] [501-] [601-] [701-] [801-]
Monguz 2.3.0 (c) iKron Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & iKron Kft.